กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
Rool-Up ประชาสัมพันธ์
Rool-Up ประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด :
สาเหตุการเกิด "สึนามิ" ( 4.55 MB ) ( ดาวน์โหลด 2,816 ครั้ง)
คลื่นยักษ์สึนามิ ( 6.24 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
มิสเตอร์เตือนภัย ( 7.01 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ภาวะโลกร้อน ( 6.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
พายุฤดูร้อน ( 5.69 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
ไฟป่าเราป้องกันได้ ( 7.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)