กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์

กลุ่ม
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด :
http://61.19.54.141/relation/page-17.html ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)