กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบ กฎหมาย

กลุ่ม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ดาวน์โหลด :
B3F5.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
B3F4.pdf.pdf ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 28 ครั้ง)
B3F3.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
B3F2.pdf.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
B3F1.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
B2F6.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
B2F5.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
B2F4.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)
B2F3.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 25 ครั้ง)
B2F2.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
B2F1.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
B1F5.pdf.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
B1F4.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
B1F3.pdf.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 21 ครั้ง)
B1F2.pdf.pdf ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
B1F1.pdf.pdf ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)