กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบ กฎหมาย

กลุ่ม
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด :
สารบัญ.pdf ( 0.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 35 ครั้ง)
บทที่ 8.pdf ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 67 ครั้ง)
บทที่ 7.pdf ( 0.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 27 ครั้ง)
บทที่ 6.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
บทที่ 5.pdf ( 0.62 MB ) ( ดาวน์โหลด 41 ครั้ง)
บทที่ 4.pdf ( 0.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 38 ครั้ง)
บทที่ 3.pdf ( 1.16 MB ) ( ดาวน์โหลด 50 ครั้ง)
บทที่ 2.pdf ( 0.31 MB ) ( ดาวน์โหลด 36 ครั้ง)
บทที่ 1.pdf ( 1.44 MB ) ( ดาวน์โหลด 58 ครั้ง)
คำนิยามศัพท์ภาคผนวก.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 32 ครั้ง)
แผน ปภ ชาติ58.rar ( 4.70 MB ) ( ดาวน์โหลด 31 ครั้ง)