กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง เป็นผู้แทนมอบเครื่องมือกู้ภัย ประเภทตัดถ่างพระราชทาน

ฝ่ายเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เป็นผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหน้าที่ประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่