กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้โพรงยอดต้นยาง​ซึ่งอายุประมาณ 200 ปี​ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ฝ่ายเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT
               วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ง เหตุจากฝนตกฟ้าคะนอง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นผลให้เกิดไฟไหม้โดยเทศบาลตำบลแม่พริกและเทศบาลพระบาทวังตวงได้ดำเนินการใช้รถดับเพลิงฉีดในระยะเวลาตลอด 2วัน ที่ผ่านมาแต่ไฟยังลุกติดเป็นระยะๆ  ศูนย์ฯ จึงได้สนับสนุนรถดับเพลิงหอน้ำพร้อมบันไดและอุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 นาย ร่วมช่วยเหลือเหตุดังกล่าว