กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ร่วมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟและประเมินผลการฝึกซ้อม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

ฝ่ายเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT
               วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) จำนวน 5 นาย พร้อมรถกู้ภัยเล็กเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน