กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง
คำขวัญ "คืนความสุขผู้ประสบภัย ด้วยหัวใจคน ปภ." วิสัยทัศน์กรม "กรม ปภ. เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง
ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง ปล่่อยขบวนร่วมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ภาคเหนือ ปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT
               วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปางนำเจ้าหน้าที่ปล่อยขบวนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ประกอบด้วย รถยนต์ต่อต้านวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล LUF 60 จำนวน 4 คัน LUF 120 จำนวน 1 คัน รถดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 คัน รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 12 นาย ร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน ภาคเหนือ ปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11.45 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่